KOMISJA PROMOCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU


Kol. Stanisław GRALAK
- przewodniczący
Kol.
Tomasz KARWACKI
- członek
Kol.
Wojciech KONAT
- członek
Kol.
Krzysztof MROTEK
- członek
Kol.
Mikołaj ŚWIERCZEK
- członek