KOMISJA ETYKI, TRADYCJI I POPULARYZACJI ŁOWIECKIEJ


Kol. Andrzej KAPUŚCIŃSKI
- przewodniczący
Kol. Zbigniew CIESIELSKI
Kol. Mariusz CZECHOWSKI
Kol.
Wiesław CZAPCZYK

Kol.
Zdzisław WITT
Kol.
Stanisław ZIEMNIARSKI
Kol.
Leszek KRZYSZTOFIK